This website requires JavaScript.
WOLUWE SHOPPING - MY WAY TO LIVE
WOLUWE SHOPPING - MY WAY TO LIVE
WOLUWE SHOPPING - MY WAY TO LIVE
WOLUWE SHOPPING - MY WAY TO LIVE
WOLUWE SHOPPING - MY WAY TO LIVE
WOLUWE SHOPPING - MY WAY TO LIVE
WOLUWE SHOPPING - MY WAY TO LIVE
WOLUWE SHOPPING - MY WAY TO LIVE
WOLUWE SHOPPING - MY WAY TO LIVE
WOLUWE SHOPPING - MY WAY TO LIVE
WOLUWE SHOPPING - MY WAY TO LIVE
WOLUWE SHOPPING - MY WAY TO LIVE
WOLUWE SHOPPING - MY WAY TO LIVE
WOLUWE SHOPPING - MY WAY TO LIVE
WOLUWE SHOPPING - MY WAY TO LIVE
WOLUWE SHOPPING - MY WAY TO LIVE
WOLUWE SHOPPING - MY WAY TO LIVE
WOLUWE SHOPPING - MY WAY TO LIVE
WOLUWE SHOPPING - MY WAY TO LIVE
WOLUWE SHOPPING - MY WAY TO LIVE

Duurzame ontwikkeling

ENERGIEPRESTATIES :

 • De energieconsumptie van de gemeenschappelijke ruimtes is tussen 2018 en 2023 met -35% gedaald, voornamelijk dankzij de overstap naar LED-verlichting en de vervanging van minder energieverslindende apparaten.
 • Bewoners en bezoekers van het winkelcentrum worden bewust gemaakt van energiebesparing.
 • Het Woluwe Shopping Center profiteert van natuurlijk licht door lichtkoepels
 • Er is bewustwording over energiezuinigheid gecreëerd bij de winkels en de beheerder.
 • Er is overgeschakeld op LED-verlichting en het hele winkelcentrum is nu voor 100% uitgerust met LED-verlichting
 • Een centraal beheersysteem voor energieapparatuur (klasse A GTC) wordt gepland voor 2024.
 • In 2019 zijn er 1296 fotovoltaïsche panelen geïnstalleerd en in 2021 nog eens 480. Deze 1776 fotovoltaïsche panelen produceren in totaal 133.000 kWh/jaar, wat overeenkomt met het verbruik van 170 huishoudens in Brussel, en een besparing van 110 ton CO2.

Onze doelen:

een jaarlijkse daling van de energieconsumptie van -3% te bereiken.

WATER:

 • Er is een -14% daling van het waterverbruik tussen 2019 en 2023 bereikt
 • Er wordt regelmatig toezicht gehouden op het waterverbruik van het gebouw.
 • Waterbesparende apparatuur is geïnstalleerd om het waterverbruik te verminderen.
 •  Er zijn watermeters geïnstalleerd voor elke winkel
 • Er is een waarschuwingssysteem geïmplementeerd om lekkages te detecteren en te signaleren.

Onze doelen:

 • Het is nodig om waterbesparende apparatuur te installeren om de prestaties te verbeteren.
 •  Overwegen om het debiet van de infraroodkranen te verminderen
 • Een lekdetectiesysteem
 • Het doel is om minimaal het niveau van het waterverbruik van het voorgaande jaar niet te overschrijden.

AFVALRECYCLING:

 • Sortering van karton, plastic, restafval, glas, pallets en organisch afval door Net Brussel voor al het afval van de winkels.
 • Sensibilisering van onze bezoekers en winkels wordt uitgevoerd.
 • Afschaffing van eenmalige producten (bijv. plastic bekers), met name via de installatie van openbare waterfonteinen.
 • Installatie van het Recyclepunt (gelegen bij de toiletten van de paarse ingang): hier kunt u uw batterijen, kleine elektrische apparaten, TL-lampen of zelfs kledingdonaties deponeren (in samenwerking met Recupel en Les Petits Riens).

Onze doelen:

 • Opvolging van de afvalproductie binnen het gebouw (bezoekers / winkels).
 • Samenwerken met de winkels om de hoeveelheid geproduceerd afval te verminderen.

BIODIVERSITEIT :

 • Milieuaudit uitgevoerd in 2024.
 • Het Woluwe Shopping Centrum is voor 4% vergroend. De groene ruimtes op het centrum bieden een prachtig potentieel voor de lokale fauna en flora. Alles wordt in het werk gesteld om hun ecologische waarde te maximaliseren.
 • Installatie van twee bijenkorven op onze daken met het bedrijf Alvéole.
 • Beschadigde gebieden zijn opnieuw beplant.
 • Bewustmaking van biodiversiteit.
 • Geen gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen voor het beheer van groene ruimtes.

Onze doelen:

 • Het vergroten van de beplante ruimtes in overeenstemming met de aanbevelingen van de ecologische audit uitgevoerd in 2024.
 • Installatie van vogelnestkasten en insectenhotels.

KOOLSTOFVOETAFDRUK:

 • Start van een koolstofstudie in 2023 om het actieplan te bepalen voor het bereiken van klimaatneutraliteit in 2050 (Parijsakkoorden)

DE BREEAM IN-USE-CERTIFICERING:

Het BREEAM In-Use-certificaat beloont het milieubeleid van het winkelcentrum. Het Woluwe Shopping Centrum wil de kwaliteit van het gebouw en het goede beheer van de site benadrukken op verschillende gebieden die verband houden met duurzame ontwikkeling.

De behaalde beoordeling::
Asset = Zeer goed
Management = Zeer goed 

Aangezien het Woluwe Shopping Centrum  heeft besloten zich te engageren voor een milieucertificeringsproces, is er een milieubeleid opgesteld.

RISICOBEHEER MET BETREKKING TOT KLIMAATVERANDERING :

 • Een audit van de risico’s verbonden aan klimaatverandering werd uitgevoerd in 2023 om de gevaren te identificeren waaraan het winkelcentrum blootgesteld kan worden als gevolg van klimaatgerelateerde gebeurtenissen en veranderingen, zoals overstromingsrisico’s, droogte, hittegolven, branden, sterke winden en tornado’s.